PRIVACYVERKLARING HARTBIET

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

HartBiet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HartBiet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HartBiet verstrekt. HartBiet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM HARTBIET GEGEVENS NODIG HEEFT

HartBiet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan HartBiet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG HARTBIET GEGEVENS BEWAART

HartBiet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

HartBiet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van HartBiet worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. HartBiet maakt geen gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hartbiet.nl. HartBiet zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

HartBiet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HartBiet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HartBiet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@hartbiet.nl. www.hartbiet.nl is een website van HartBiet. HartBiet is als volgt te bereiken:

Postadres: Gerard Callenburgstraat 9h
Vestigingsadres: Laurierstraat 109
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66193885
Telefoon: 06 10164617
E-mailadres: info@hartbiet.nl